MASONGE SILONDOLOZE UMBANE!
Ukusebenzisa umbane ngenkathalo yenye yendlela eziphucukileyo zokonga amandla ombane.

 

 

Zininzi izinto onokuzenza ekhaya ukunceda usapho lwakho longe umbane.

Cima izibane kumagumbi angenabantu.

Khupha izibane ezidala ufake ezo zenzelwe ukonga umbane.

Cima zonke izixhibo zakho ezisebenzisa umbane emva koku zisebenzisa.

Ii-charger mazikhutshwe kwi plugs emva koku zisebenzisa.

Ncokola nabazali bakho malunga ngeendlela2022-08-15